Winnaar Juryprijs KJO11:

BedrijfsOvername (TM)

De Landelijke Vereniging van Bedrijfsovernames

BOn schetst een profiel van uw bedrijf en al haar medewerkers. Op basis van grondig
vooronderzoek - undercover én in samenwerking met sleutelfiguren uit uw bedrijf - plegen medewerkers van BOn prikkelende interventies die uitmonden in een unieke slotperformance aan het einde van de dag voor het gehele personeelsbestand. BOn wordt gerund door De Landelijke Vereniging van BedrijfsOvernames (TM). Het ledenbestand van deze vereniging bestaat uit professionele kunstenaars. BOn verzorgt overnames in elk denkbaar thema vanaf 0,02% van uw bruto jaaromzet.

BOn doet verschillende onderzoeken naar uw bedrijf. Daarbij wordt, in overleg met u, gezocht naar geschikte researchvormen, zoals interviews met personeel, wandelingen in de omgeving van het gebouw met collega’s die elkaar niet kennen, collecties van de inhoud van prullenbakken, reacties op ‘per ongeluk’ achtergelaten teksten, vragenformulieren, specifieke fotoregistraties van terugkerende elementen, enzovoorts. Ook bedenkt BOn methoden om de bevindingen op inzichtelijke wijze aan u (en uw werknemers) te presenteren. Het uiteindelijk plan voor De Dag van de BedrijfsOvername wordt uitvoerig met u besproken en kan in overleg worden aangepast. Dit mondt uiteindelijk uit in een gedetailleerd draaiboek voor de Dag van de BedrijfsOvername.

Vergroot

Het netwerk van BOn (TM) - De Landelijke Vereniging van BedrijfsOvernames is een overkoepelend orgaan binnen een netwerk van overkoepelende kunstdisciplines.

Vanuit verschillende kunstdisciplines (beeld, muziek, beweging, multimedia) doet BOn artistiek onderzoek naar uw bedrijf en formuleert op basis van haar bevindingen een uitvoerige (bedrijfs)analyse. Naar aanleiding hiervan creëert BOn een custom made en eenmalig concept voor één speciale dag: De Dag van de BedrijfsOvername.
Op deze dag infiltreert BOn in uw bedrijf en zullen alle werknemers hun bekende werkplek op een onverwachte wijze aantreffen. Een belevenis op de dagelijkse werkvloer die vaste routines doorbreekt en een frisse wind laat waaien in koffiehoeken, vergaderruimtes, toiletblokken, parkeerplaatsen en de lift. Aan de hand van participatie, waarbij de werknemer geen toeschouwer blijft maar actief deelnemer wordt, creëert BOn intense ervaringen die na de BedrijfsOvername kunnen worden ingezet als ankeiler voor brainstorms, vergaderingen en functioneringsgesprekken.
De Landelijke Vereniging van BedrijfsOvernames zoekt aansluiting bij het bedrijfsleven voor een kruisbestuiving van economische en artistieke sectoren in een participerende co-creatie-setting. Leden van de vereniging komen graag bij de mensen op kantoor!

Digitale media en mobiel internet spelen een grote rol in locatieve en transmediale kunstvormen. De Landelijke Vereniging van BedrijfsOvernames zet deze middelen in om werkgevers en werknemers beter te kunnen betrekken bij het proces van een BedrijfsOvername.

1. De gedeelde ervaring: medewerkers van BOn (TM) onderzoeken het fysieke gebruik van de bedrijfsomgeving, welke activiteiten wel en niet gezamenlijk worden gedaan, welke routines opmerkelijk zijn in uw bedrijf, waar functies en hiërarchieën elkaar begrenzen en waarom. Dit onderzoek vormt de blauwdruk van het ontwerp voor De Dag van de Bedrijfsovername. Een BOn-concept komt nooit ‘uit de lucht vallen’ maar is altijd gerelateerd aan de kenmerken en eigenaardigheden van uw bedrijf. Ook wordt gekeken naar eventuele hiaten, behoeften en knelpunten.

2. De bedrijfscultuur: sensitieve en associatieve ervaringen zijn verrijkend voor een bedrijfscultuur, terwijl deze meestal worden afgedaan als onbelangrijk, ongepast of soms zelfs taboe. Denk aan ‘loze momenten’ die als ‘niet-efficiënt luieren’ worden ervaren: het uitwisselen van verhalen en ervaringen bij de koffiemachine of een middagje zomaar uit het raam staren. Deze handelingen verbreken de routine en houden het bedrijf innovatief en gezond. Mensen die elkaar en hun omgeving vanuit het nieuwe perspectieven van een BedrijfsOvername hebben ervaren, waarbij zij een gemeenschappelijke beleving van kwetsbaarheid en ontvankelijkheid hebben doorlopen, geven vaak een rijker, levendiger en gezonder sfeer binnen een organisatie. Een BedrijfsOvername stimuleert de creativiteit en het innovatievermogen van toegewijde werknemers die zich willen verbreden en verdiepen door de ontmoeting met het ‘andere’, het vreemde en onverwachte.

3. De financieringsprognose: een nieuwe financieringstraject voor procesmatige interactieve kunstprojecten in de (semi-) publieke ruimte.

4. Het verenigingsleven: het samenstellen van een stevig multidisciplinair consortium van crossmediaal werkende kunstenaars, i.e. de Landelijke Vereniging van BedrijfsOvernames (TM).