Organisatie:

Hack de Overheid

Hack de Overheid maakt zich sterk voor de ontsluiting van meer open data door overheden. De toekomst van open data valt of staat met heldere voorbeelden en succesvolle toepassingen. Een community waar met nieuwe databronnen en visualisatie mogelijkheden geëxperimenteerd kan worden is daar een belangrijk onderdeel van. De HackdeOverheid evenementen zijn hierbij de spil in het web voor de onderwerpen die wij aanpakken.

Met onze wisselende achtergronden, interesses en expertise, de hulp van de HackdeOverheid community, onze partners èn overheden, werken wij aan:

Opendata Diensten
De overheid verzamelt een schat aan informatie tijdens de werken die ze uitvoeren. Wij zijn van mening dat deze informatie van het publiek, of de burger, zou moeten zijn. De overheid zou niet, kan niet, en hoeft niet, alle mogelijke waardevolle toepassingen voor burgers en publiek te bouwen. Door data van publieke dienstverlenings vrij te geven kunnen burgers en bedrijfsleven zelf aan de slag. Met prachtige resultaten goed voor samenleving en economie.

Wij werken samen met overheden om data te ontsluiten, te experimenteren met opendata en ruchtbaarheid aan hun opendata te geven. Tevens lobbyen wij voor een Nederlandse Opendata Catalogus, naar buitenlands voorbeeld.

Opendata Democratie & Journalistiek
Nederland heeft een rijke en lange traditie van democratie en open journalistiek. Met internet en open data ontstaan er nieuwe manieren om democratie in te vullen. Zo kan het vrijgeven van stemmingen uit politieke organen er voor zorgen dat burgers een beter inzicht kunnen krijgen op het vlak van politieke voorkeuren.

Een bijzondere rol hierbij speelt de journalistiek. Door samen kennis delen, tools te ontwikkelen hopen wij ‘politieke’ open data breed toegankelijk te maken.

Contact informatie

  • Hack de Overheid