Abel, Niels Bouwman, Willem Velthoven 2186 x 3181 Download

Lekker vreten, zuipen en roken: 45,6 miljard.

Art 0,49 billion. The budget for arts & culture institutions is relatively small. Profits from the cuts will be very limited, the damages will be tremendous. Download the PDF here. Kunst: 0,49 miljard. Het kunstbudget voor culturele instellingen is in verhouding klein. Korten levert weinig op en richt veel schade aan.
Waar is dit gemaakt?

Dit is een infographic uit een serie door Abel, Niels en Willem bij Mediamatic, naar een idee van Ruben Pater.

Ongewijzigd gebruik van deze infographic is toegestaan met bronvermelding en verwijzing naar deze pagina.


Kunst: Dit zijn de beschikbare publieke middelen in 2011 voor de culturele basisinfrastructuur, dat wil zeggen ter ondersteuning van culturele instellingen. Dit bedrag is na aftrek van de generiek aan de cultuursector opgelegde bezuiniging van 5%.

‘Advies Bezuinigingen Cultuur 2013-2016’ van de Raad van Cultuur.

Vreten, zuipen en eten: Berekening is opgebouwd uit enerzijds de maatschappelijke lasten van alcohol (Jellinek), roken (AD) en overgewicht (Volkskrant). En anderzijds uit de consumptieve uitgaven. Deze zijn berekend aan de hand van gegevens van het CBS. Alcohol is bij benadering bepaald door de accijns/fles verhouding van een fles jenever aan te houden, accijnsinkomsten zien hiermee vermenigvuldigt.