Ino Paap

Vergroot

Ino - Alie Sonneveldt

Ino is ontwerper en projectleider bij Mediamatic Lab

Ino stimuleert het Mediamaticteam om het beste resultaat te behalen. In ieder project ligt er een uitdaging om de kennis en ervaring van de klant over zijn specifieke domein te combineren met onze kennis en ervaring over online ontmoeten en samenwerken.

Ontwerpen is het stellen van de juiste vragen. Vervolgens het hoofd breken welke functionaliteiten de juiste antwoorden geven. En tot slot net zo lang schrappen tot er iets overblijft dat iedereen had kunnen bedenken...

Ino werkt sinds 2001 bij Mediamatic als interactie ontwerper en is is sinds 2004 partner bij Mediamatic Lab.