Organisatie:

makelovenotart

inspireert en ondersteunt culturele instellingen om zich te verbinden met de samenleving

makelovenotart (MLNA) is een kennisprogramma dat culturele instellingen inspireert en ondersteunt om zich te verbinden met de samenleving. MLNA biedt toegang tot kennis, ervaringen en nieuwe netwerken. Maar het geeft ook begeleiding en advies, onder meer voor projecten in het kader van de regeling Innovatie cultuuruitingen. MLNA organiseert bijeenkomsten om met elkaar kennis te delen en zal ook te gast zijn bij andere events. Want MLNA wil aansluiten en voortbouwen op bestaande netwerken binnen en buiten de culturele sector in heel Nederland.

MLNA wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en werkt samen met de Cultuurformatie. De uitvoering ligt in de eerste fase bij Kennisland, de Baak en Mediamatic. Daarnaast worden tal van experts betrokken. Ga voor meer informatie naar onze website of stuur een mailtje naar info@mlna.nl

Regeling Innovatie cultuuruitingen
MLNA sluit aan op de subsidieregeling Innovatie cultuuruitingen dat als doel heeft vernieuwende projecten te subsidiƫren om het maatschappelijk draagvlak en publieke erkenning voor cultuuruitingen te verdiepen en verbreden.

De deadline voor de tweede ronde is 17 mei 2010 en de regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL (voorheen: SenterNovem). Meer informatie over de regeling en de wijze van indienen vindt u op de SenterNovem en vanaf 15 januari op Agentschap NL.

Kennis en ervaringen uit de regeling zullen via MLNA toegankelijk worden voor de gehele culturele sector.

Contact informatie

  • makelovenotart