625 x 469 Download

Is reading becoming as classical as listening to jazz?

Jun. ’02 - aug. ’02: Wordt lezen net zo klassiek... was de eerste tentoonstelling van Mediamatic Supermarkt. Met de kleuren cyan, magenta en geel schilderde Henk Boverhoff zorgvuldig het logo van een vergeten object op de muur: de computer prullenbak. Martin Butler & Joff leverden ook een bijdrage, samen met Young-Hae Chang, Maurice Nio en Vittorio Santoro. Een multi-disciplinaire tentoonstelling met als thema nieuwe media en computerkunst. Jun 02 - Aug 02: Wordt lezen net zo klassiek… (Will reading become just as classical…) was the first exhibition at Mediamatic Supermarkt. Using cyan, magenta and yellow, Henk Boverhoff, meticulously painted the logo of a forgotten object on a wall: the computer trash can. Martin Butler & Joff contributed as well, along with Young-Hae Chang, Maurice Nio and Vittorio Santoro. A multi-disciplinary exhibition concerning new media and computer art. Jun 02 - Aug 02: "Wordt lezen net zo klassiek…" was de eerste expositie in Mediamatic Supermarkt. In cyaan, magenta en geel, schilderde Henk Boverhoff met de aandacht en discipline van een ambachtsman, puntje voor puntje het logo van een vergeten object op de muur: de recycle bin. Martin Butler en Joff droegen, net als Young-Hae Chang, Maurice Nio en Vittorio Santoro, ook bij. Een multidisciplinaire expositie over computer- en mediakunst.