Organisatie:

De Balie

De Balie is een befaamd platform voor ieder publiek en voor alle soorten media. Haar activiteiten en programma's zijn gehuisvest in het voormalig gerechtshof, vrijwel gelegen aan het Leidseplein te Amsterdam. In de verschillende, sfeervolle zalen vinden nagenoeg dagelijks debatten, seminars, theater- en cinema voorstellingen plaats op het gebied van culturele, sociale en politieke kwesties.

Per jaar zijn dat gemiddeld zo¹n 450 evenementen. De Balie beschikt over een eigen uitgeverij voor het produceren van zowel autonome als aan de programma¹s gelieerde publicaties. Tevens zijn in haar gebouw een café en een restaurant gevestigd, die samen dé pleisterplaats vormen voor haar programmapubliek. Bovendien is De Balie bij uitstek een ontmoetingsplaats voor het persoonlijke rendez-vous van kunstenaars, politici, zakenmensen, toeristen en de reguliere bezoekers.

De ambities van De Balie komen duidelijk tot uiting in haar programmering. Zij geeft met haar programma¹s invulling aan de culturele visie op de politiek en de politieke visie op de cultuur, maar beoogt eveneens: het openbreken van vastgelopen kaders van bestuur en beleid, het mobiliseren van de publieke opinie en het aantrekken van publiek en sprekers voor het publieke discours.

Deze ambities, al vanouds kenmerkend voor De Balie, leiden tot een programmering in het teken van een onderzoek naar hoe de culturele en politiek orde met vallen en opstaan meegroeit met een veranderende bevolkingssamenstelling, een uitdijende Europese context, grensoverschrijdende technologie, de kunst en de economie. Kortom; een programmering voor eenieder!

Contact informatie

  • De Balie
  • Kleine Gartmanplantsoen 10
  • 1017 RR
  • Amsterdam
  • NL

Heeft een rol in: Bekijk alle pagina's 11