Pitch voorstel voor Komjeook? 2 Edith Schreurs, Jolein van Kregten

Slaapkamergeheimen

De restauratie van het schilderij 'De slaapkamer' van Vincent van Gogh via web 2.0 toegankelijk maken

Restauratie 2.0: hoe kan het publiek (online en onsite) op nieuwe en laagdrempelige wijze betrokken worden bij een complex onderwerp als de restauratie van een topstuk?

Bekijk de pitch van Edith Schreurs en Jolein van Kregten tijdens Kom je ook? 2:

Vanaf januari tot ca. augustus 2010 wordt het schilderij 'De slaapkamer' van Vincent van Gogh gerestaureerd en aansluitend uitgeleend. Het Van Gogh Museum wil aan bezoekers uitleggen waarom deze publiekslieveling zo lang niet te zien is.
Voor het behoud van dit schilderij is restauratie noodzakelijk. De restauratie biedt de mogelijkheid om op een actuele manier aan de hand van een kernstuk uit de collectie het verhaal van Van Goghs werk en leven breed toegankelijk te maken en ‘en passant’ uit te leggen wat de museale taak behoud/beheer van de collectie inhoudt. Inzet van web 2.0 biedt de mogelijkheid het publiek actief te betrekken bij het restauratieproces.

Dit willen we bereiken door:
- Een weblog waarin de restaurator regelmatig updates over de restauraties geeft en vragen van publiek beantwoordt.
- Chatsessies met restauratoren/conservatoren via bv. facebook, twitter. Deze sessies kunnen bijvoorbeeld op Vrijdagavond in het museum plaatsvinden met het aanwezige publiek, maar tegelijkertijd kan hier ook door mensen thuis aan deelgenomen worden via bijvoorbeeld twitter. Via een twitterfall in het museum zijn de reacties van mensen thuis te zien.
- Vodcasts: vooraf aan de restauratie nemen we vragen van museumbezoekers op over 'De slaapkamer' en de restauratie van dit werk. De restaurator / conservator beantwoordt deze vragen. Deze filmpjes worden vervolgens gepubliceerd op de blog, en bijvoorbeeld ook op ArtBabble, YouTube en iTunesU geplaatst.
- Twitter-updates en nieuwe vodcasts over de voortgang van de restauratie
- Vip-bezoek aan het restauratieatelier. De leukste online bijdragen over de restauratie worden beloond met een bezoekje aan het restauratieatelier. Ook dit bezoek wordt gefilmd en gepubliceerd op de weblog, ArtBabble etc.

Vergroot

7466 - 'De slaapkamer' (1888) van Vincent van Gogh Edith Schreurs

Met dit project en daarbij de inzet van web 2.0 willen we:
- Het publiek een kijkje achter de schermen geven van het werk dat in het Van Gogh Museum verricht wordt (behoud en beheer van de collectie): laten zien dat er in het museum meer gebeurt dan alleen het presenteren van kunst
- Bezoekers (online en onsite) bij de restauratie betrekken door hun voor en tijdens het restauratieproces te vragen wat zij van de restauratie willen weten
- Informatie over Van Gogh verbreden en verdiepen bij het publiek
- De band met bezoekers versterken, online en onsite

We willen een complex proces als een restauratie, iets wat normaal gesproken buiten het blikveld van het publiek plaatsvindt (‘achter gesloten deuren’), toegankelijk maken (onder andere door middel van web 2.0).

We hebben verschillende doelgroepen op het oog:
- Life long learners. Mensen die verdieping zoeken, die meer willen weten over het schilderij, het onderzoek en het restauratieproces.
- Geïnteresseerden in de kunstenaar Vincent van Gogh wereldwijd.
- Museumbezoekers uit binnen- en buitenland, online en on site.

Door een restauratie met een mix van verschillende web 2.0 middelen uit te leggen aan een breed publiek, via middelen die het publiek zelf ook gebruikt en waarmee ze zelf actief kan deelnemen, kan een complex onderwerp op laagdrempelige wijze toegankelijk worden gemaakt. Bovendien kan met de inzet van web 2.0 een levendige discussie en informatieuitwisseling ontstaan tussen het publiek en tussen publiek en museum. Door web 2.0 middelen meer te verbinden - en liefst te integreren- met elkaar kunnen ze elkaar versterken (vb flickr foto’s op blog, facebook, hyves en website, en twitterend doorverwijzen. Via ArtBabble de video’s plaatsen die ook op de blog verschijnen, en vanaf ArtBabble naar andere gerelateerde content doorverwijzen via 'notes').

Met web 2.0 kunnen we het publiek op een laagdrempelige en speelse wijze actief betrekken bij een complex onderwerp. Ook biedt sociale media de mogelijkheid om de grens tussen binnen en buiten het museum te vervagen.

Het Van Gogh Museum is al vrij actief op diverse web 2.0 media zoals facebook, twitter, flickr, hyves, Youtube en ArtBabble, maar denkt hier nog veel meer uit te kunnen halen vooral op het gebied van:
- meer/beter/actiever betrekken van Facebook fans, Twittervolgers en Hyvesleden bij complex onderwerp als een restauratie
- verschillende web 2.0 mogelijkheden beter integreren
- ontwikkelen van een aantrekkelijke blog over een complex onderwerp
- praktische vaardigheden en slagvaardigheid ontwikkelen mbt maken video-opnames , monteren tot aantrekkelijke video/vodcast.