De Nederlandse identiteit?

De Nederlandse Kunstgeschiedenis van de jaren zestig tot nu

De Nederlandse identiteit? is een interdisciplinair onderzoeksproject van Museum De Paviljoens. Met De Nederlandse identiteit? wil Museum De Paviljoens parallelle geschiedenissen in de Nederlandse kunst na 1960 zichtbaar maken. Maatschappelijke ontwikkelingen als migratie, interculturaliteit, new towns en de (post)koloniale geschiedenis van Nederland in een internationaal perspectief spelen hierbij een belangrijke rol. Een integraal onderdeel van dit project is een mapping van bijzondere en belangrijke kunstenaars, kunst-werken, tentoonstellingsmakers, tentoonstellingen, publicaties, verzamelaars, gebeurtenissen, instituten en steden. Deze mapping wordt tot de eindmanifestatie in het najaar van 2012 steeds verder uitgebreid en ondergaat continu perspectiefwisselingen.

In 1984 zegt Edy de Wilde, voormalig directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, in een interview in de publicatie 'De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945' :

"Een algemeen kenmerk van de Nederlandse cultuur is de geweldige openheid. […] Nederland heeft altijd opengestaan voor invloeden van buitenaf. Niet zo verwonderlijk: de ligging aan zee, de handelsgeest die niet benauwd is met vreemde culturen in aanraking te komen. Daardoor was het mogelijk dat ook in Nederland een frisse bries kon opsteken. We zijn gelukkig niet zo gericht op inteelt van eigen ideeën en gedachten. Wij staan wel open voor buitenlandse stromingen, maar verwerken die ook op onze eigen wijze. In de kunst krijgen zij dan een onmiskenbaar gezicht."

“[…] hoe open en geïnteresseerd Nederland is naar nieuwe invloeden van buitenaf en de mateloze invloed dit heeft op de Nederlandse kunst.”
Is de Nederlandse identiteit cultureel te benoemen? In hoeverre redeneren de huidige museumdirecteuren nog net zoals De Wilde over de Nederlandse kunst? In hoeverre zijn sociaal-maatschappelijke en geografische thema’s zoals immigratie, de stichting van new towns of het veranderende landschap in de Nederlandse kunstgeschiedenis terug te vinden? In hoeverre beïnvloedt het Nederlandse medialandschap het collectief geheugen en is dit terug te zien in de kunst? Zijn er thema's over het hoofd gezien, of alternatieve, parallelle, geschiedslijnen toe te voegen aan de voornamelijk chronologische geschiedschrijving van de Nederlandse kunstgeschiedenis?

Vanuit een interdisciplinaire invalshoek gaat Museum De Paviljoens samenwerkingsverbanden aan met universiteiten, middelbare scholen, culturele instituten en musea voor een manifestatie in 2012. Een uiteindelijke publicatie is bedoeld als een nieuw handboek voor de hedendaagse Nederlandse kunstgeschiedenis en wil recht doen aan de dynamische ontwikkeling van kunst en cultuur van de Nederlandse samenleving in de afgelopen vijftig jaar. Deze publicatie is beschikbaar vanaf oktober 2012.
Suggesties voor Museum De Paviljoens of reacties geven over ‘De Nederlandse Identiteit?’, registreer met een profiel op www.depaviljoens.nl met (o.a.) het trefwoord ‘identiteit’ 'kunstgeschiedenis' deel artikelen, informatie en communicatie met derden rond dit thema.

1 Geurt Imanse (red.), De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945, Meulenhoff, 1984, p. 11
2 Bron: Leerssen, J. ‘Joep Leerssen over identiteit en verantwoordelijkheid’, Athenaeum Illustre, nummer 12, december 1997, p. 58