Project geselecteerd om te pitchen tijdens Kom je ook? 6 Renee Freriks

WdW's District Window: Cool-Zuid

een community-based kunstproject in Rotterdam door Witte de With, Center for Contemporary Art

De buren van Witte de With, de bewoners van de wijk Cool-Zuid, werken samen met een kunstenaar aan een (online) beeldverzameling van verhalen en ervaringen uit hun omgeving.

Uitgaande van de gemeenschappelijke expertise van de bewoners van Cool-Zuid – het wonen in deze cultureel georiënteerde wijk – stellen de bewoners samen met een beeldend kunstenaar een (online) catalogus samen over het leven in Cool-Zuid.

Op eigen initiatief en op verzoek van de kunstenaar, die nu fungeert als moderator, plaatsen de buren van Witte de With hun verhalen, reacties en kritische noten over hun buurt op het online webplatform. Dit is mogelijk in de vorm van een foto(serie), een 1-minuut-video, of een korte tekst van 160 tekens.

Het webplatform is interactief en stoelt op online samenwerking. Zodoende vormt het een online afspiegeling van de community, samengesteld door de bewoners en de kunstenaar.

De bijdrages op het webplatform en de ervaringen van de kunstenaar in Cool-Zuid vormen de inspiratie voor de kunstenaar voor een overkoepelende kunstproductie waarin het karakter van de wijk wordt opgetekend.

Het project en de bijdrages van het webplatform worden gebundeld in een publicatie.

WdW’s District Window: Cool-Zuid wordt uitgevoerd in de periode dat de tentoonstelling post-public space (werktitel) gepland staat in en rondom Witte de With, voorjaar/zomer 2011.

Enlarge

Witte de With, Center for Contemporary Art - Het gebouw van Witte de With aan de Witte de Withstraat 50 in Rotterdam Renee Freriks

Met WdW’s District Window: Cool-Zuid wordt een verbinding gelegd tussen Witte de With en de bewoners van haar directe omgeving. We maken deel uit van dezelfde geografische eenheid, maar inhoudelijk is de afstand dikwijls vrij groot. Uitwisseling van ervaringen en verhalen tussen buurtbewoners en de kunstenaar, resulterend in een verzameling reacties en een overkoepelende kunstproductie, leiden tot nieuwe en verstevigde maatschappelijke verbindingen. Tevens zorgt dit project voor een verandering in perspectief: met dit project wordt ruimte geboden aan bredere implicaties van de ontwikkelingen in de kunst die Witte de With toont binnen de sociale context van de directe omgeving. Daarmee worden de deelnemers, Witte de With en de kunstenaar aangezet tot verruiming, zodat het gevestigde persoonlijke kunstbegrip inclusiever wordt en het maatschappelijke draagvlak voor kunst verbreed wordt. Voor de deelnemers biedt dit project de kans om middels samenwerking hun meningen en persoonlijke verhalen te presenteren aan een divers publiek van inwoners van Rotterdam en het internationale kunstpubliek van Witte de With.

De directe doelgroep van WdW’s District Window: Cool-Zuid wordt gevormd door de bewoners van Cool-Zuid. In bredere context valt daar tevens het internationale kunstpubliek van Witte de With en de inwoners van Rotterdam en Nederland onder.

Het innovatieve aan WdW’s District Window: Cool-Zuid is dat door middel van het webplatform de bewoners zelf een uitgebreide verzameling verhalen samenstellen die de basis vormen voor een kunstproductie en een publicatie over hoe zij het leven in hun buurt ervaren. Daarnaast richt dit project zich op een zeer divers samengestelde groep mensen waar Witte de With al bijna twee decennia niet meer mee heeft gewerkt. Voorbeelden van projecten uit de eerste helft van de jaren '90 zijn het Cool-Project van John Ahearn en Rigoberto Torres (http://bit.ly/cEXJNb), en Perron 0 van Eugenio Dittborn (http://bit.ly/d1k9s0).

De user-generated content op het webplatform vormt de fundering van dit project. De interactieve website waar bewoners hun ervaringen kunnen delen, kunnen reageren op bijdrages van anderen en die aanzet tot online samenwerking, is essentieel voor het achterliggende motief en de uitvoering van WdW’s District Window: Cool-Zuid.