exhibition:

Tweeëntwintigduizend vijfhonderd

It's am ongoing process

12 أيار / مايو 2007
21 Oct 2007

Van 12 mei tot en met 21 oktober 2007 toont Museum De Paviljoens met de tentoonstelling Tweeëntwintigduizendvijfhonderd; De Collectie Almere, aanwinsten 2001-2007 de recente aankopen voor De Collectie Almere. Deze aankopen zijn tot stand gekomen met een aankoopbudget van tweeëntwintig-duizendvijfhonderd euro per jaar.

Het aankoopbudget dat de gemeente Almere voor de eigen collectievorming beschikbaar stelt, daagt uit tot het maken van zorgvuldige keuzes. Zo kocht het museum in 2004 het kunstwerk Table (1997) van Yael Davids aan en in 2005 Stadsboerderij Sugoroku (2005) van Chikako Watanabe. Museum De Paviljoens was daarmee het eerste museum dat een performance/ installatie verwierf van deze kunstenaars. Table (1997) kan alleen worden opgesteld als er op gezette tijden vier performers het werk uitvoeren. Voor het spel Stadsboerderij Sugoroku (2005) is deelname van het publiek vereist.

Sinds 1994 beheert Museum De Paviljoens De Collectie Almere. De gemeente Almere geeft het museum de artistieke vrijheid om invulling te geven aan het collectiebeleid van de stad. Dit heeft, behalve de eerder genoemde belangrijke werken van Davids en Watanabe, in de periode 2001-2007 geleid tot bijzondere aankopen in het oeuvre van hedendaagse kunstenaars als Yael Bartana, Bik Van der Pol, Christiaan Bastiaans, Jan De Cock, Jonas Dahlberg, Job Koelewijn, Ruben le Noble, Gabriel Lester, Barbara Visser en Witho Worms. Door op effectieve wijze gebruik te maken van andere budgetten dan het aankoopbudget werd het ook mogelijk een topstuk als Kompaktes Kommunehaus (2001) van Carsten Höller te verwerven.

Voor Museum De Paviljoens is het een uitdaging om werken aan te kopen die de interdisciplinaire benadering in de hedendaagse kunst weerspiegelen. Juist dergelijke kunstwerken wil het museum bewaren en tonen aan een breed publiek. Het aankoopbeleid van het museum gaat uit van commitment aan de kunstenaar voor de lange termijn. Dit betekent dat de kunstwerken tijdens de tentoonstellingen steeds van een nieuwe context worden voorzien, in relatie tot de actuele ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst.

De Collectie Almere bestaat uit een binnen- en buitencollectie hedendaagse kunst. De binnencollectie wordt voornamelijk uitgebreid met kunstwerken van jonge kunstenaars uit het tentoonstellingsprogramma van het museum. Ook in het stadhuis en in de openbare ruimte van Almere zijn kunstwerken te zien die sinds 2001 zijn verworven voor De Collectie Almere.

De tentoonstelling wordt op 12 mei om 17.00 uur geopend door de heer Harry Dijksma, gedeputeerde cultuur van de provincie Flevoland. Daarbij wordt hem het eerste exemplaar van de publicatie De Collectie Flevoland aangeboden door Macha Roesink, directeur van Museum De Paviljoens.