Het Monster van Frankenstein ben jij

Avond over de maakbaarheid van de mens

11 Oct 2012

Een aan elkaar genaaide hoop ledematen, treurig voortstrompelend op zoek naar zijn maker. Het Monster van Frankenstein is het nog altijd afschrikkende resultaat van menselijke poging leven te kneden uit dood materiaal.

Enlarge

Frankenstein - Zelf Frankenstein worden kan via de make up van www.costumekingdom.com

Tegelijkertijd worden de grenzen van de maakbaarheid steeds verder opgerekt. We transplanteren en manipuleren op hoog niveau. Niets aan het menselijk lichaam lijkt nog definitief. In de nabije toekomst zijn computers zelfredzaam en zelfbeschikkend. Mens en mechanica schuiven steeds dichter naar elkaar toe in een grijs gebied waar de maker God is. Dit alles leidt tot één vraag: wat is nu precies een mens? Filosofen, literatoren, wetenschappers en kunstenaars buigen zich over deze vraag.

Met onder andere:
- Dr. Peter Velthuis, dermatoloog en medisch directeur Velthuis kliniek, de grootste privékliniek voor plastische en cosmetische chirurgie in Nederland.
- Bram Bakker, psychiater en publicist.
- Martine de Vries, kinderarts en medisch ethicus. Zij doet onderzoek naar de ethische aspecten van de behandeling van genderdysphore jongeren, met name het remmen van de puberteit.
- Milène de la Hay, schrijver, journalist en zangeres
- Margriet van Heesch, filosoof, algemene literatuurwetenschapper en verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Naast promotie-onderzoek doceert zij in de de disciplines antropologie, sociologie over theorievorming van sekse, gender en seksualiteit. Voor de Faculteit der Geesteswetenschappen geeft zij een collegereeks waarin hedendaagse ideeën van de romantische liefde onder de loep worden genomen.
De avond wordt voorgezeten door Andrea van Pol.