Anymeta Lunch

Bijeenkomst voor Anymetagebruikers en partners Mediamatic Lab

Tijdens deze bijeenkomst leren we van elkaar. Wat is de rol van een webredactie? Hoe betrek je gebruikers bij je website? Anymetagebruikers kunnen Mediamatic Lab vragen stellen over hun website, aangeven welke functies ze missen en ideeën uitwisselen met andere gebruikers. Mediamatic Lab geeft ook een korte presentatie over nieuwe Anymetamodules en functies.

Partners van Mediamatic en Anymetagebruikers bieden we een kaartje aan voor de hele dag Kom je ook?. Het thema van deze editie is Buitenspelen met mobiele media. Wij reserveren dan ook een plaats voor Kom je ook.

Voor vragen kun je contact opnemen met Michael Groen via michael [at] mediamatic.nl, of 020 - 638 9901.