Goed gedaan

Nell Donkers

14 Sep 2001
28 Sep 2001

Diaprojectie op de oostzijde van Pakhuis Wilhelmina van Nell Donkers