Albert Diederik

Amersfoort aan zee ?

Het Delta programma werkt aan een droge toekomst

De Deltacommissie onder leiding van Prof. Dr. C.P. Veerman heeft in september 2008 aan de overheid een rapport aangeboden met een integrale visie op de uitdagingen waar Nederland in de toekomst voor staat met het oog op de klimaatverandering. Onder de titel “Samen werken met water”; “Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst” geeft het rapport aanbevelingen waar ons land voor staat tengevolge van de zeespiegelstijging.

Enlarge

Maquette - Hoogte kaart van Nederland 3D Albert Diederik

Een tentoonstelling over de gevolgen op lange termijn van deze stijging en de geboden oplossingen wordt gehouden in het Nationaal Baggermuseum. Heldere maquettes met diverse voorstellingen, zoals “Amersfoort aan zee”, geven een duidelijk beeld van hoe het zou kunnen worden en welke oplossingen de commissie voorstelt.
De tentoonstelling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het secretariaat van de Deltacommissie, Deltares, TU Delft en Perspekt Studio’s