DOEN Pitch voorstel voor Publiek als Programmeur Joost Dobbe

Mobiele applicatie Plug Out

uitgaansinformatie op maat voor jongeren op mobiel

Een mobiele applicatie waarmee jongeren tussen de 15 en 25 jaar uitgaansinformatie uit Noord-Holland op hun mobieltjes kunnen krijgen. Dit aangepast naar hun wensen op het gebied van kunst, cultuur en uitgaan.

Enlarge

plug out logo rood.jpg - Plug Out logo Joost Dobbe

Ten eerste om jongeren meer actief te laten zijn op het gebied van kunst- en cultuurparticipatie. Ten tweede om jongeren een beter toegespitst aanbod aan te reiken vanuit de culturele aanbieders uit Noord-Holland. Ten derde om jongeren elkaar te laten ontmoeten en elkaar ervaringen te laten weten via face-to-face en/of mobiel.

Jongeren tussen 15 en 25 jaar uit Noord-Holland, die de mogelijkheid hebben om de mobiele applicatie te gebruiken.

Plug Out is nu een krantenpagina en website voor en door jongeren. Door deze nieuwe dienst wordt de doelgroep op een nieuwe en moderne manier bediend (nieuwe distributievorm, nieuw product).

Naast de agenda items, moet het ook mogelijk zijn om op je mobiel te zien waar je bent, wat waar te doen is en wie van de leden van de dienst er ook zijn. Tenslotte is er de mogelijkheid om het bezochte agenda item te beoordelen door middel van een sms/twitterdienst via het mobieltje. De dienst zou ook contact moeten maken tussen jongeren met dezelfde smaak.

Hulp en expertise bij het verder professioneel uitwerken van het plan en de achterliggende techniek(en).