Noord-Hollandse Cultuur en WEB 2.0

Hoe maken we slim gebruik van de digitale mogelijkheden?

7 Jun 2010

Cultuurnetwerk Noord-Holland in het teken van nieuwe media.
 
Was een goede website vijf jaar geleden al een eerste stap op de digitale snelweg, anno 2010 is er meer nodig om digitaal bij te blijven. De nieuwe mogelijkheden van Internet, onder de naam Web 2.0, maken een veel interactievere communicatie mogelijk, alleen al met publiek. Bovendien zijn er via bijvoorbeeld Facebook, Hyves en Twitter gemeenschappen op Internet ontstaan die nieuwe communicatie mogelijk maken.

Enlarge

Omslag: 't Woud Ensemble (Karavaan 2008). Fotograaf: Geert Snoeijer -

Wat zijn de mogelijkheden van Web 2.0 die binnen ieders handbereik liggen? Welke virtuele activiteiten kun je voor je instelling ontwikkelen?
Hoe bereik je als instelling je doelgroepen beter? Welke verbindingen met de buitenwereld kun je leggen voor je instelling? En wat zijn de gevolgen van Web 2.0 voor je organisatie?
 
Op deze vragen zullen op de komende bijeenkomst van Cultuurnetwerk Noord-Holland inspirerende antwoorden komen. Allereerst zullen we letterlijk zien hoe de sociale media werken. Verder zal Theo Meereboer, oprichter van van Erfgoed 2.0, een aantal belangrijke digitale ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor bedrijfsmodellen, werkprocessen en stakeholders toelichten. Daarnaast krijgen we interessante Noord-Hollandse voorbeelden voor ogen.

Op naar een cultuurnetwerk 2.0 Noord-Holland?

Programma

13.00- 14.00
Lunch

Op verschillende momenten gedurende het programma zal Mediamatic.Lab ons laten kennismaken met de concrete mogelijkheden van nieuwe media. Ter voorbereiding van de middag worden alle deelnemers verzocht een makelovenotart profiel aan te maken.

14.00 – 14.10 uur
Welkomstwoord en openingswoord door voorzitter door Rob Berends, directeur Kunst en Cultuur Noord-Holland en Cultureel Erfgoed Noord-Holland

14.10 – 14.45 uur
Web 2.0 deskundige Theo Meereboer vertelt over de kansen van WEB 2.0 voor culturele instellingen in Noord-Holland.

14.45 – 15.00 uur
Vragen

15.00 – 15.30 uur
Pauze

15.30 – 15.50 uur
Interviews met culturele instellingen uit Noord-Holland die succesvolle en inspirerende voorbeelden zijn van inzet van sociale media.

15.50 – 16.15 uur
Mogelijkheid om uw specifieke vraagstukken over het gebruik van WEB 2.0 in uw organisatie voor te leggen aan Theo Meereboer en de ervaren culturele instellingen

16.15 – 16.30 uur
Interview van Rob Berends met Joost Dekker, kwartiermaker Oneindig Noord-Holland.
Via Oneindig Noord-Holland, een digitaal platform biedt de provincie Noord-Holland collecties aan van musea, archieven, cultuurlandschappen en monumenten. Hier worden projecten aan gekoppeld die de aandacht voor het Noord-Hollands erfgoed verder versterken.

16.30 – 17.00 uur
Wat verwachten we van een community? Wat is een goed voorbeeld van een community? Praat mee met Willem Velthoven, Mediamatic

Vanaf 17 uur
Borrel