Redactie MLNA

Max Havelaar Academie

Bijzondere Collecties van de UvA werken samen met studenten in lab

Hoe kun je als universiteitsmuseum, net als een academisch ziekenhuis, een proeftuin voor studenten worden? Bijzondere Collecties van de UVA doet dit door op een nieuwe manier samen te werken met de universiteit. Studenten kunnen in een ‘lab’ in het museum werken aan vernieuwende projecten. Het eerste project is de Max Havelaar Academie.

Enlarge

max.png - Nikki Timmermans

Vijf stagiairs werken vanuit verschillende disciplines in het ‘Erfgoedlab Max 2.0', dat deel uitmaakt van de tentoonstelling 150 jaar Max Havelaar. In de tentoonstelling wordt het politieke, maatschappelijke en literaire belang van Max Havelaar in beeld gebracht.

De studenten kregen de als stageopdracht: ‘Verplaats de thema's uit de Max Havelaar naar de 21ste eeuw en maak nieuwe verhalen, met moderne (geschreven en audiovisuele) media, die eenzelfde effect willen hebben als het oorspronkelijke boek heeft gehad.' Zo liggen er ‘Vraag en Vertel’ kaartjes in de tentoonstelling. Met deze kaartjes kunnen bezoekers hun gedachten delen over thema’s als rechtvaardigheid en uitbuiting. De studenten publiceren deze gedachten weer op de Academie website.

Onderdeel van de Academie zijn ook de Max Havelaar lezingen. Gastsprekers zoals Louise Fresco, Joël Cahen en Joris Luyendijk geven hun visie op Max Havelaar.