Levensverhalen via familierecepten

Winnend DOEN Pitch project Back in a Bite is van start

Aletta lanceert het project Back in a Bite, dat migrantenvrouwen uitnodigt om hun levensverhaal te vertellen door hun favoriete familierecept te koken. Eerder volgde het team een DOEN clinic verzorgd door Mediamatic en kreeg Aletta subsidie voor het project.

Enlarge

Migrants Marinade © Evelyn de Roos -

Samen met onder andere Inspraak Orgaan Chinezen (IOC), Stichting Bayanihan (Centrum voor Filippijnse vrouwen) en Fatusch Productions wil Aletta het culturele èn culinaire erfgoed van eerste generatie migrantenvrouwen verzamelen en aan een breed publiek bekendmaken. Ook kunnen jongeren met een filmpje van hun eigen oma meedingen naar een stage bij Fatusch Productions.

Grensverleggend koken

Koken en eten vormen een belangrijk onderdeel van veel culturen. In het project Back in a Bite interviewt Aletta vrouwen terwijl zij een gerecht voorbereiden en daaraan verbonden herinneringen delen over hun migratiegeschiedenis. Met Back in a Bite richt Aletta zich op hobbykoks, kookliefhebbers, huismannen en huisvrouwen van verschillende culturele achtergronden en leeftijden. Aangetrokken door de lekkere recepten, kan iedereen in aanraking komen met de levensgeschiedenissen van vrouwen uit alle windstreken.

Verhalen vastleggen

Over de levensverhalen en familierecepten van migrantenvrouwen is zeer weinig bekend: ze zijn niet eerder (systematisch) vastgelegd. Bovendien is een groot deel van deze vrouwen momenteel op hoge leeftijd, wat Back in a Bite een zeker ‘now or never’ element geeft. Aletta gebruikt de oral history methode om geschiedenis mondeling vast te leggen: ‘zoals het echt was’. In langere interviews vertellen de vrouwen hun levensverhaal en geven zo context aan de geschiedenis.

Kijk op www.backinabite.talktoaletta.nu voor meer informatie.