“Van fouten leer je meer dan van succes stories”

Op 9 september ging KJO over het leren van fouten. Maar wat hebben wij zelf geleerd?

De eerlijkheid en komische zelfreflectie waarmee sprekers vertelden over door hen gemaakte fouten, werden door het publiek erg gewaardeerd. Ook blijkt uit de bezoekersenquête dat het publiek de presentatie van Duncan Stutterheim (ID&T) het meest waardeerde.

Enlarge

Kom je ook? 6 - DOEN Pitch - Foto genomen tijdens Kom je ook? 6 op 9 september 2010 in het Compagnietheater. Foto Mediamatic / Andreas Conradi Andreas Conradi

Lef

Het thema Oops - leren van fouten kreeg veel positieve reacties. Op de vraag ‘Wat sprak jou het meest aan tijdens de dag?’ werd door verschillende deelnemers aan de enquête de durf, humor en/of openheid van de sprekers geantwoord. De top 3 beste presentaties wordt gevormd door Duncan Stutterheim (ID &T), Pim Bestist (Sellaband en Africa Unsigned) en Frans Nauta (Innovatieplatform).

Inspiratie

Bijna twee derde van de respondenten vond KJO - Oops een inspirerende dag, en denkt iets te gaan doen met de verkregen informatie. Minder dan een derde vond het ‘aardig’ en gelukkig hadden slechts drie van de achtendertig respondenten meer verwacht van de dag.

Geef ons maar Amsterdam

Twee derde vindt de veranderende locatie binnen Amsterdam van toegevoegde waarde en de duur van het programma goed. We laten de duur van het programma daarom ongewijzigd en blijven ook zoeken naar mooie locaties in Amsterdam voor volgende edities.

De voorzitter

De voorzitter, Riemer de Knoop, wordt door de meeste bezoekers gewaardeerd, dus hem zie je terug tijdens KJO - Buitenspelen met media op 9 december.

KJO - Oops

Klik op de links hieronder voor meer informatie over KJO - Oops:

Video's van de sprekers
Verslag van de dag
Fotoreportage