Merlijn Twaalfhoven

Verbinden of juist desintegreren? CAL-XL

Studiedag over Kunst in de Wereld

13 May 2011

Onder leiding van Merlijn Twaalfhoven start CAL-XL dit voorjaar een nieuwe cyclus van de succesvolle serie Kunst in de Wereld: netwerk- en intervisiedagen voor kunstenaars. We nodigen je van harte uit voor de eerste Intervisiebijeenkomst voor kunstenaars en makers die op vrijdag 13 mei plaatsvindt van 10.30 - 17.30 uur in Maastricht.

Enlarge

CAL XL -

In deze bijeenkomst kunnen ervaren en prille makers nieuwe inspiratie en kennis opdoen en dilemma’s die ze tegenkomen in hun werk onderzoeken in gerichte intervisiegroepen. Verwacht stevige discussies, een scherpe inleiding, nieuwe ontmoetingen en lekker eten en drinken. Ook jouw concrete project kan hier door collega’s worden onderzocht en van waardevol advies worden voorzien.

Het thema van deze dag is ‘Verbinden of juist desintegreren?’
Hoe ontdekken we het eigene in een samenleving waarin buitenstaanders geacht worden zich aan te passen?
Welke fascinerende verschillen gaan er schuil achter de éénvormigheid van een Maastrichtse buitenwijk?
Hoe betrekken kunstenaars mensen in hun projecten voor wie kunst geen dagelijkse kost is?
En welke rijke ervaringen en kennis is er opgedaan in Vlaanderen?

Huis van Bourgondië in Maastricht is gastheer en presenteert De Verhalenbakkerij. Een bezoek aan deze intieme voorstelling vormt onderdeel van de dag.
Ook deelt Merlijn Twaalfhoven zijn ervaringen bij het organiseren van een geheim huiskamerfestival samen met de bevolking van de Oude Stad in Jeruzalem.
Meer sprekers en makers die hun dilemma’s zullen delen worden binnenkort bekend gemaakt.

Datum: vrijdag 13 mei 2011
Plaats: Maastricht
Tijd: 10.30 – 17.30 uur
Kosten: € 35,- / studenten € 15,- (inclusief lunch)

We zouden het op prijs stellen als u ook andere kunstenaars en makers hiervan op de hoogte brengt.

Je kunt je aanmelden, via de website van Kunstfactor: http://www.kunstfactor.nl/engine?app=kunstfactor&service=classmanager:9240&cmd=new
Na aanmelding krijg je nader bericht over de exacte locatie en de dagindeling.

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst vóór de zomer is op dinsdag 7 juni in Noord-Nederland met als thema Kunst en Platteland. Wil je in het najaar gastlocatie zijn of heb je een dilemma in te brengen, mail dan naar: j.keurentjes@kunstfactor.nl

Met vriendelijke groet,
Merlijn Twaalfhoven (Kunst in de Wereld)