Reinier Klok,

"De community staat altijd op één"

Spreker bij KJO Crowdsourcing: Lex Slaghuis van Hack de Overheid neemt zelf het initiatief voor een open overheid.

Volgens Lex Slaghuis moeten alle ontvangers van publieke gelden hun data en materiaal gratis beschikbaar stellen aan het volk zodat deze daarmee aan de slag kunnen gaan. Over deze politieke en democratische benadering van crowdsourcing zal hij een pleidooi houden tijdens Kom je ook?

Enlarge

De Open Data Poster door www.buropony.nl -

Hack de Overheid

Het is een relatief kleine organisatie, maar Hack de Overheid heeft een grote community en een activistische missie: alle data van de Nederlandse overheid (waar iedereen belasting voor betaalt) moet gratis beschikbaar worden gemaakt voor het volk. Mits het natuurlijk geen privacy gevoelige informatie is. Het internet maakt dat nu mogelijk maar de overheid blijft achter. En vaak vraagt de overheid geld voor het openstellen van deze informatie die zij makkelijk gratis on-line beschikbaar zouden kunnen stellen.

Apps for Amsterdam

Volgens Lex Slaghuis staat dit gesloten beleid productiviteit en innovatie in de weg. Hij gelooft dat het vrijgeven van informatie en materiaal de economie een impuls kan geven waar iedereen beter van wordt. Alle instellingen die door de overheid gesubsidieerd worden zouden daaraan mee moeten doen. Een eerste samenwerking vond al plaats met de gemeente Amsterdam in het project Apps for Amsterdam, maar Hack de Overheid zoekt ook ongevraagd de confrontatie op met instellingen die volgens hen ten onrechte veel geld vragen voor het openstellen van informatie. Met brutale hacks willen ze het monopolie op informatie van QUANGO's (Quasi Autonome Non-Gouvernementele Organisaties) als het Kadaster, de RDW en de Kamer van Koophandel ter discussie stellen. Zo maakten ze voor het eerst het handelsregister van de KvK 24-07 toegankelijk met openkvk. Voorheen waren deze gegevens alleen tijdens kantooruren te bereiken. Acties als deze trokken de aandacht; onder andere De Volkskrant besteedde hier aandacht aan. Aandacht van de pers plaatst het onderwerp hoger op de agenda binnen overheidsinstellingen, die daardoor hun beleid gaan herzien. Lex voorspelt dat Open Data binnen enkele jaren gemeengoed is geworden.

Culturele Data

Ook culturele instellingen zijn vaak door de overheid gesubsidieerd en vervullen een publieke taak met publiek materiaal. Moeten zij vrezen voor hack acties? Niet per se, maar het is belangrijk te beseffen dat alle ontwikkelingen in het openstellen van collecties en databases, die nu dankzij het internet plaats vinden, ook het publiek de mogelijkheid kunnen geven daarmee vrij aan de slag te gaan. Dus dit kan betekenen dat culturele data beschikbaar wordt voor de massa die hiermee aan de slag kan gaan.

En het resultaat?

Als uit deze initiatieven waardevolle resultaten voortkomen, of nog beter, een gehackte instelling besluit een opdracht uit te schrijven... Dan hoort volgens Lex een ontwikkelaar redelijk voor zijn of haar uren betaald te worden. Hack de Overheid deelt niet in de winst en concurreert niet met haar leden: de community staat altijd op de eerste plaats.