Kevin Yu

Crowdsourcen als een malle!

Léon Kranenburg en Léon Kranenburg en Léon Kranenburg over crowdborduren bij Kom je ook? – Crowdsourcing

Het jaar 2011 is door de provincie Zuid-Holland uitgeroepen tot het themajaar Leve de Molens!. Het doel van dit themajaar is om de aandacht te vestigen op de molens. Ter ondersteuning hiervan werd de hulp ingeroepen van Studio Léon&Loes, die vervolgens het concept Points of view bedachten. Tijdens Kom je ook? vertelt Léon Kranenburg over Points of view en hoe belangrijk crowdsourcing voor hen is geweest.

Om de kracht van crowdsourcen te benadrukken, is de presentatie voor het gemak ook gecrowdsourced. Via Facebook heeft Léon Kranenburg een oproep gedaan om hem te helpen met de presentatie. Het resultaat is een presentatie waarin zeven mensen schuil gaan. Léon hoeft hierdoor vrij weinig te zeggen, aangezien verschillende mensen zijn rol en tekst hebben overgenomen.

Voor het project Points of view zijn vier opvallende zit-objecten ontworpen in de vorm van geborduurde meelzitzakken. Om dit project te realiseren, is er gebruik gemaakt van crowdsourcing. Buurtbewoners borduurden samen de meelzitzakken, die bij de molens zouden komen.

Een aandachtspunt bij het inzetten van crowdsourcing, is dat de overeenkomst van informele aard is. Hierdoor kan de communicatie niet verlopen zoals dit bij een zakelijke contact zou gebeuren. Indien de communicatie goed verloopt, kan met crowdsourcing veel voordelen worden behaald. Zo is in de eerste plaats het project Point of view door middel van crowdsourcing een gezamenlijk kunstwerk geworden. Daarnaast is het project maatschappelijk relevant geweest. Zo leerden ouderen de jongeren borduren, ontstond er kennisdeling en werd het intermenselijk contact bevorderd. Tot slot was de betrokkenheid en inzet van de bordurende mensen van wezenlijk belang. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het project een succes is geworden, zowel conceptueel als visueel gezien.