Salon de Muséologie

actief met collectie en speciale doelgroepen

8 Sep 2011

Hoe maken musea hun collectie toegankelijk voor ‘ongewone’ doelgroepen? Wat vraagt dat van musea, en wat levert het op voor de verschillende betrokkenen? En wat doet dit alles met de collectie zelf?

Enlarge

Spring Break Grand Rapids Art Museum - By Steven de Polo, found on Flickr. Dit beeld werd gebruikt voor een artikel over de 'Salon de Museologie', waarin de volgende vragen centraal stonden; Hoe maken musea hun collectie toegankelijk voor ‘ongewone’ doelgroepen? Wat vraagt dat van musea, en wat levert het op voor de verschillende betrokkenen? En wat doet dit alles met de collectie zelf?

Met deze vragen laat de eerste Salon na de zomer het ‘algemene publiek’ even voor wat het is. Het programma doet een appèl op educatoren, tentoonstellingsmakers, collectiemedewerkers en ontwerpers om overdrachtsmogelijkheden buiten de mainstream te zoeken, tegen de achtergrond van de vraag in hoeverre musea social inclusion hebben na te streven.

De avond opent met een column van de werkgroep Musea in Zicht – een groep om kennis en ervaring uit te wisselen over mensen met een visuele beperking. Aansluitend worden twee case studies gepresenteerd:

Angela Manders vertelt over haar project ‘Museum voor één dag’, waarin zij ouderen met een fysieke en/of geestelijke beperking in hun eigen omgeving in aanraking brengt met objecten uit Utrechtse musea. De tweede presentatie brengt museale programma’s voor het speciaal onderwijs in beeld.

De salon sluit af met een borrel.