Opening tentoonstelling Grafiek NL 2012

Wat wordt verstaan onder grafiek vandaag en waar ligt de grens?

15 Dec 2012

In samenwerking met de Stichting Ilse Boon fonds heeft Pulchri Grafiek NL 2012 – onderdeel van de kunstenaarsvereniging Pulchri Studio - het initiatief genomen om, in eerste instantie, een nationale prestigieuze grafiektentoonstelling in december 2012 te organiseren.

Enlarge

Pulchri uitnodiging -

Grafiek als kunstvorm staat al enige jaren in de luwte van de algemene belangstelling, terwijl grafiek nu op zoveel verschillende manieren toegepast wordt. Wat wordt verstaan onder grafiek vandaag en waar ligt de grens? In de traditionele zin wordt bij grafiek gebruik gemaakt van pen, papier en inkt, houtsnedes, etsen en litho's, maar hoe is dat tegenwoordig met alle moderne en digitale printmogelijkheden?
In samenwerking met de Stichting Ilse Boon fonds heeft Pulchri Grafiek NL 2012 – onderdeel van de kunstenaarsvereniging Pulchri Studio - het initiatief genomen om, in eerste instantie, een nationale prestigieuze grafiektentoonstelling in december 2012 te organiseren.
Pulchri Grafiek NL 2012 heeft de ambitie om van deze tentoonstelling met de nieuwste ontwikkelingen in de grafiek een tweejaarlijks terugkerende manifestatie te maken. Aanvankelijk een nationale - en na gebleken succes - uitgroeiend tot een internationale expositie.
De expositie loopt van 15 december 2012 tot en met 24 januari 2013.

http://www.pulchri.nl/pulchri-studio/grafiek-nl-2012