Size Matters

In relatie tot Minimalisme

6 Jun 2014
31 Aug 2014

Tentoonstelling met Minimal Art als inspiratiebron voor hedendaagse kunstenaars.

Enlarge

Size Matters - Esther Stocker, La solitudine dell'opera (Blanchot). Parte 2, 2010. (fotograaf: Loredana Ginocchio)

In de zomertentoonstelling van het Kunstfort bij Vijfhuizen staat de erfenis van Minimal Art centraal. Minimal Art wierp in de jaren zestig de geijkte principes van kunstproductie omver door handmatige vervaardiging te vervangen door industriële productie. Voor de hedendaagse kunstenaars uit de tentoonstelling vormen die principes een grote invloed.