Organization:

BNA Onderzoek

BNA Onderzoek is een laboratorium voor slimme ruimtelijke ideeën. We brengen architecten, onderzoekers, marktpartijen en overheden samen om na te denken over maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen de vraagstukken die nu spelen – zoals demografische krimp, verstedelijking en duurzaamheid. We proberen ook te ontdekken waar in de toekomst de slimme, creatieve en verbindende blik van de architect kan helpen maatschappelijke problemen op te lossen. BNA Onderzoek biedt architectenbureaus de kans om in multidisciplinaire teams hun kennis te verbreden en nieuwe ontwerpopgaven te ontdekken.

Contact information

  • BNA Onderzoek
  • Postbus 19606
  • 1000 GP
  • Amsterdam