What's Art... - Writing the Conflict

29 Apr 2015

In het literaire openingsprogramma van de Culturele Conferentie What’s Art Got to Do With it? houdt de Israëlische schrijfster Ronit Matalon, een belangrijke stem uit de hedendaagse Israëlische literatuur, een lezing over engagement in de literatuur, de vrijheid van fictie en de verantwoordelijkheid van de schrijver.

Enlarge

Ronit Matalon -

Samen met Ronit Matalon en andere auteurs zoals Kristien Hemmerechts gaan we in gesprek over de relatie tussen literatuur en de context waarin deze wordt geschreven. Kan het werk van een schrijver, in een hevig gepolitiseerde samenleving zoals Israël/Palestina, los worden gezien van de politieke realiteit? Hoe vrij ben je als Israëlisch en/of Palestijnse schrijver als steeds van je verwacht wordt te reflecteren op de politieke situatie van je land? En kan literatuur een rol spelen in het verrijken van de taal waarmee we over het Israël/Palestina conflict spreken?