Het Leren van de Toekomst

Georganiseerd door De Nationale Denktank ism De Balie

4 Nov 2015
  • 20:00
  • De Balie
  • Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam

De Nationale DenkTank onderzoekt dit jaar ‘Het Leren van de Toekomst’, met als hoofdvraag:
Hoe kunnen we het leren in Nederland zo organiseren en faciliteren, dat het talent van de individuele leerling tot bloei komt en dat het leren beter aansluit bij de permanent veranderende omgeving?

Enlarge

Het Leren van de Toekomst -

Inmiddels heeft de Nationale DenkTank met honderden onderwijsexperts gesproken en een uitvoerig onderzoek uitgevoerd. Op basis van deze analyse is zij nu bezig met het bedenken van concrete oplossingen voor de geïdentificeerde knelpunten.

Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat kinderen gemotiveerder worden om te leren? Hoe creëren we meer aandacht voor het belang van de ontwikkeling van jonge kinderen (0 tot 4 jaar)? Hoe stimuleren we het zelfvertrouwen en de zelfkennis van kinderen? Hoe brengen we kinderen met verschillende sociaal-economische en culturele achtergronden met elkaar in contact?

De Nationale DenkTank zal een aantal van haar oplossingen voorleggen aan de aanwezigen. Bent u een leraar, schoolleider of onderwijsexpert? Dan gaat de Nationale DenkTank graag met u in gesprek tijdens dit interactieve debat.