Horzels - Willem Otterspeer

De bèta-wetenschappen hebben de universiteit verpest

5 Nov 2015
  • 17:00
  • De Balie
  • Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam

In de derde aflevering van de reeks Horzels zal Willem Otterspeer vertellen hoe de bèta-wetenschappen de universiteit hebben verpest.

Enlarge

Willem Otterspeer -

Vanouds was de universiteit een instelling voor gedegen onderwijs, schrijft Willem Otterspeer in zijn boek Weg met de wetenschap. Pas met de ontwikkeling van de moderne natuurwetenschap, in de loop van de negentiende eeuw, kreeg het onderzoek aan de universiteit een vaste plek. Dat onderzoek bleek een koekoeksei: het getal verdrong het woord, het meetbare kwam in de plaats van het onweegbare. In dit pamflet betoogt Willem Otterspeer dat er twee vormen van kennis bestaan: die welke op zekerheid is gestoeld, en die welke waarschijnlijkheid als norm hanteert. Door de opkomst van de bèta-wetenschappen is de ‘zekere’ kennis de enige maatstaf geworden. Met alle gevolgen van dien: uit de hand gelopen specialisatie, overproductie en versplintering van het onderwijs.

Otterspeer zal na presentatie van zijn pamflet in debat treden met filosoof en publicist Jaffe Vink. Vink was de bedenker van het katern 'Letter en Geest' van het dagblad Trouw en oprichter van het tijdschrift Opinio. Vorig jaar kwam zijn boek Wie is er bang voor de vooruitgang? uit.