Organization:

Basisburo

Cultuurhuis Diamantslijperij

Begin 2008 is het Basisburo opgericht – een initiatief van de Academie voor Beeldende Vorming van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de Gerrit Rietveld Academie. Als centrum voor actuele kunsteducatie werkt het Basisburo vanuit het Asschergebouw, de voormalige diamantslijperij in de Pijp in Amsterdam.

Het Basisburo is een projectruimte waar studenten een podium geboden wordt op het gebied van beeldende kunst en kunsteducatie; studenten aan de Rietveld Academie en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten vinden in het Basisburo een projectruimte en platform voor samenwerking en presentatie.

Het Basisburo is een stagebureau en een trefpunt voor reflectie, debat en kennisontwikkeling. Door middel van projecten, exposities, debatten, (onderzoeks)presentaties en kennisuitwisseling wil het uitwisseling stimuleren tussen studenten en docenten van kunstvak- en docentenopleidingen, kunstenaars en professionals uit het werkveld. Het Basisburo bemiddelt bij concrete project-, scholings- en onderzoeksopdrachten van scholen en culturele instellingen. Ook biedt het Basisburoplaats aan (interdisciplinaire) producties van studenten van faculteiten en opleidingen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de Rietveld Academie.

Contact information

  • Basisburo
  • Tolstraat 129
  • 1074 VJ
  • Amsterdam
  • NL

Events: view all 9

Plays a role in: