Academie voor culturele vernieuwers

26 Apr 2011
8 Nov 2011
Enlarge

groei -

De urgentie voor culturele instellingen om te vernieuwen en zich te verbinden met de samenleving is onverminderd groot. En deze lijkt nu zelfs groter dan ooit met de komende bezuinigingen. Maar hoe doe je dat? Komend voorjaar start een Academie voor culturele vernieuwers, georganiseerd door De Baak en Kennisland. Deze academie bestaat uit een serie van vijf bijeenkomsten die tussen april en november 2011 zullen plaatsvinden. Er is plaats voor ca. 15 medewerkers van culturele instellingen die willen innoveren en met elkaar willen kijken hoe ze een verbinding met de samenleving kunnen maken.

Doelgroep zijn vernieuwers uit de culturele sector met een leidinggevende positie, bijvoorbeeld hoofden marketing, managers educatie en/of zakelijk leiders van culturele instellingen. Ben je binnen jouw instelling verantwoordelijk voor het leggen van verbindingen met publiek en samenleving en/of het opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten? Dan is dit je kans. Het doel is met een gemotiveerde groep aan de slag te gaan en met elkaar te leren, waarbij in de samenstelling voorrang wordt gegeven aan instellingen buiten de erfgoedsector.

De Academie geeft begeleiding en uitwisseling van kennis maar vormt vooral een stimulans s om zelf aan de slag te gaan. Met veel praktische en strategische adviezen om zelf te innoveren, en dat ook zelfstandig te blijven doen na afloop van de academie. Dat betekent dat van deelnemers verwacht wordt dat ze een project inbrengen dat ze binnen hun organisatie willen gaan realiseren. Het uitwerken en implementeren van dit project vormt een essentieel onderdeel van het programma. De bijeenkomsten zullen kennis aandragen en handvatten geven over innovatie, het opzetten en implementeren van projecten, en de gelegenheid bieden ervaringen uit te wisselen. Tussen de bijeenkomsten is er de gelegenheid voor individuele coaching.

De bijeenkomsten zijn op de volgende data:
26 en 27 april
14 juni
16 september
7 en 8 november

De deelnemers verbinden zich tot het aanwezig zijn bij alle bijeenkomsten. Er worden vooraf intakegesprekken gevoerd met potentiële deelnemers. Deze gesprekken vormen een onderdeel van de toelatingsprocedure. Resultaten van de Academie zullen we zoveel mogelijk verder in de sector verspreiden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Valentijn Ouwens (v.ouwens@debaak.nl) of met Jacqueline Bakker (j.bakker@debaak.nl)