CATch

Cultuureducatie Als Toekomstperpectief

Click F1 voert sinds 2003 het project CATch uit in het kader van het programma "Bijzondere Trajecten Risicojongeren (BTR)" van de gemeente Amsterdam. Jongeren met problemen en kansen krijgen een gefaseerd cultureel aanbod waarbij ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Sinds 2006 voeren we daarnaast ook het project Sport It uit waarbij sport als middel voor empowerment wordt ingezet. CATch draagt bij aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten of helpen jongeren op weg om een plek te vinden op de arbeidsmarkt.

website CATch
website Sport It

Enlarge

1153144912184_MCO.jpg - CATch-traject MCO Amsterdam

Het aanbod van CATch wordt gerealiseerd door culturele partijen in samenwerking met instroompartijen. Het team van Click F1 ondersteunt de deelnemende organisaties, onderhoudt contacten met de lokale overheden en zorgt voor afstemming tussen de verschillende partijen. Ook ontwikkelt het instrumenten en expertmeetings waardoor er een gezamenlijke visie en op grote lijn eenzelfde werkwijze ontstaat. Jaarlijks worden 350 jongeren actief bereikt met CATch. Door middel van presentaties en festivals is CATch bekend onder vrijwel alle VMBO- en ROC-jongeren van Amsterdam.

Click F1 heeft de ambitie om het ontwikkelde concept binnen CATch ook in andere grote en middelgrote steden in Nederland onder de aandacht te brengen en (mede) te ontwikkelen.