Topic:

Meervoudige perspectieven en interpreaties niet uit het oog verliezen

Hoe organiseer je dat in teams en adviescommissies? Vaak bij exposities meerdere interpretaties mogelijk. Wiens verhaal is het?