Organization:

Kennisatelier Cultuurparticipatie

www.kennisatelier.nl

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft in samenwerking met Cultuurnetwerk Nederland de website Kennisatelier Cultuurparticipatie gelanceerd.
Via de site kunnen bezoekers toegang krijgen tot de bibliotheek met daarin veel onderzoeksrapporten op het gebied van cultuurparticipatie maar ook allerlei inspirerende projecten bekijken in de database. Daarnaast is het mogelijk contact te leggen met ambtenaren van provincies en gemeenten die zich bezighouden met het thema cultuurparticipatie alsmede onderzoekers op dit terrein. De site is in eerste instantie bedoeld voor ambtenaren, onderzoekers en andere professionals of studenten die zich bezighouden met het thema cultuurparticipatie.

Contact information

  • Kennisatelier Cultuurparticipatie
  • Kromme Nieuwgracht 70
  • 3500 AL
  • Utrecht
  • NL