Project: Jan van Avezaath

Welke kunstenaar past bij mij?

Doorontwikkeling van een lessenreeks voor jongeren rondom museumbezoek

Welke kunstenaar past bij mij? is een lessenreeks, bedoeld voor onderbouwleerlingen van vmbo-t, havo of vwo. De reeks bestaat uit een voorbereidingsles, een museumles en een verwerkingsles. De leerling vult voorafgaand aan een museumbezoek een online vragenlijst in, waarbij hij telkens een keuze moet maken uit vier verschillende tekst-, geluids- of filmfragmenten. Hij kiest daarbij steeds wat hem het meest aanspreekt. Hier komt een persoonlijke voorkeur uitrollen. Vervolgens gaat de leerling in het museum controleren of zijn keuze daarmee klopt en verzamelt hij informatie over zijn favoriete kunstwerk of kunstenaar. Deze informatie publiceert hij samen met een foto van zijn favoriete werk op een persoonlijke webpagina. Tevens maakt de leerling een kunstwerk, geïnspireerd op zijn keuze, waarvan eveneens een afbeelding of filmpje op zijn persoonlijke pagina komt te staan. De persoonlijke pagina’s van alle leerlingen van de klas vormen samen een catalogus van de keuze van de klas uit het museum, aangevuld met eigen werk. Deze catalogus kan geprint worden: een tastbare herinnering aan het museumbezoek.

Enlarge

Claudie de Cleen -

Doel van de lessenreeks is jongeren warm te maken voor hedendaagse kunstmusea, hen te laten ervaren dat hedendaagse kunst over hen kan gaan. De lessenreeks wordt al aangeboden door museum De Pont, in samenwerking met Cubiss en Bibliotheek Midden-Brabant. Beide partijen zouden een rol kunnen spelen bij de doorontwikkeling, maar ook andere partijen zijn welkom. De lessenreeks zou op verschillende manieren doorontwikkeld kunnen worden: qua vormgeving; voor collecties van andere musea (dit hoeven niet perse moderne kunstmusea te zijn); voor andere doelgroepen, zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs. Er is al een voorgestructureerd contentmanagementsysteem, dat met nieuwe inhoud gevuld kan worden, passend bij de te ontsluiten collectie.

Bij de voorbereidingsles wordt gebruik gemaakt van een online vragenlijst, die de vaste collectie van De Pont op associatieve en multimediale wijze ontsluit. De persoonlijke webpagina is nu onderdeel van de website, die bij de lessenreeks hoort. Maar je zou hiervoor ook heel goed Facebook of Hyves kunnen gebruiken. Mij gaat het in dit project er vooral om een moeilijk te bereiken doelgroep toch te bereiken (moeilijk te bereiken wat betreft museumcollecties). Zo'n online persoonlijkheidstest en daarna de uitkomst via nieuwe media kunnen delen met anderen zou kunnen werken (onze eerste ervaringen zijn positief).

Dit project is innovatief door de persoonsgerichte vragenlijst. Die ontsluit online op gevoel en sfeer een fysieke collectie zodanig dat de nieuwsgierigheid geprikkeld wordt, zonder dat de inhoud van de tentoonstelling wordt prijsgegeven (de vragenlijst bevat bewust geen beelden van de collectie). Wie wil er nu niet weten welke kunstenaar bij hem of haar past? Je wordt online verleid om ergens naar toe te komen, in de fysieke wereld, omdat daar iets gebeurt wat met jou te maken zou kunnen hebben...