Hedwig te Molder

Hoogleraar Science Communication aan de universiteit van Twente.

Te Molder is in haar functie als hoogleraar werkzaam binnen het instituut voor wetenschapseducatie en – communicatie ELAN. Ze is daarnaast parttime verbonden aan de Sectie Communicatiewetenschap van Wageningen Universiteit. Ook daar houdt ze zich in brede zin bezig met onderzoek naar communicatie over nieuwe, controversiële ontwikkelingen in wetenschap en technologie, met een speciale belangstelling voor de relatie tussen experts en andere betrokkenen vanuit de samenleving.

Contact information

  • Hedwig te Molder