Forum Community Arts

Welke vragen en dilemma’s moeten in de volgende fase worden opgelost? Een terugkerend thema is community arts. Wat is het, wat willen we ermee bereiken en welke eisen kun je wel en niet stellen aan community arts projecten? Kosmopolis heeft de afgelopen twee jaar de paden verkend en een groot aantal programma’s is gang gezet. Wat zijn hun verdere plannen en ambities op het terrein van diversiteit en community arts? Ambitieuzen op het gebied van community arts vertellen over hun ambities en reageren op de plannen van Kosmopolis. Welke rol is hierin weggelegd voor het nieuwe Fonds voor Cultuurparticipatie?, directeur Jan Jaap Knol licht zijn plannen toe. In dit forum wordt hier verder over gesproken.