Organization:

STUK Kunstencentrum

STUK, ontstaan uit de studentenbeweging in de jaren '70 werd opgericht in 1977. In 1986 werd het voor het eerst structureel gesubsidieerd door het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap. In 1993 werd STUK samen met zes andere centra door het Ministerie van Cultuur erkend als kunstencentrum in het kader van het nieuwe Decreet voor de Podiumkunsten dat van toepassing bleef tot eind 2005. Ondertussen is STUK uitgegroeid tot één van de grotere kunstencentra in Vlaanderen en ook als zodanig erkend en gehonoreerd binnen het nieuwe Kunstendecreet voor de periode 2006-2009.

Contact information

  • STUK Kunstencentrum
  • Naamstestraat 96
  • Leuven
  • BE