Algemene Voorwaarden DOEN Pitch

De DOEN pitch is een laagdrempelige activiteit tijdens Kom je ook? Er zijn maar een paar formele regels:

  • Deelname is gratis en open voor alle medewerkers van organisaties. Je mag meerdere ideeën indienen.
  • De inzender mag nooit het idee van een ander pitchen. Het volledige auteursrecht moet bij de inzender liggen. Als er meerdere auteurs zijn kunnen die gezamenlijk inzenden door bij de inzending alle (mede-)auteurs te linken. Iedere auteur maakt daarvoor een profiel aan op Mediamatic.net.
  • De inzender geeft toestemming aan Mediamatic om het ingezonden idee of concept in het kader van (promotionele doeleinden in verband met) deze wedstrijd openbaar te maken. Daarvoor zal Mediamatic geen vergoeding hoeven geven. Die openbaarmaking valt onder het citaatrecht van artikel 15a Auteurswet. Mediamatic.net zal daarbij de persoonlijkheidsrechten van inzender respecteren. Het auteursrecht blijft uiteraard geheel bij de inzender.
  • De inzender vrijwaart Mediamatic.net voor aanspraken van derden in verband met eventuele inbreuken op auteursrecht bij deelname aan de wedstrijd.
  • We behouden ons het recht om inzendingen die onnodig kwetsend zijn, of in strijd met de wet, te verwijderen en uit te sluiten van deelname.