Ymeredebat "Van geen wijken weten"

11 Apr 2011

Na drie jaar wijkaanpak is het tijd voor reflectie. Wat is goed gegaan, wat niet? Wat is de invloed van de economische recessie en waar ligt de prioriteit voor de toekomst? Met een inleiding door Paul Schnabel.

gratis entree | aanmelden verplicht via http://ymere.online-inschrijven.nl/

Op maandagavond 11 april 2011 organiseert woningcorporatie Ymere i.s.m. Pakhuis de Zwijger het landelijke debat “Van geen wijken weten”.

Na drie jaar wijkaanpak is het tijd voor reflectie. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat een gezamenlijke aanpak van wijkproblematiek zijn vruchten afwerpt. Landelijk zijn er tegelijkertijd zeer wisselende resultaten behaald. Door de economische crisis lijkt niet alleen het geld, maar ook de ambitie deels te verdwijnen, terwijl de opgave in de wijken juist onveranderd groot is.
Ook wijst er veel op dat de politiek het onderwerp wijkaanpak loslaat.

Wie deelt er nog de urgentie en het belang van voortzetting? Wat verdient prioriteit? Zijn er nieuwe werkvormen nodig om ervoor te zorgen dat onze samenwerking lokaal beklijft? Wie heeft nog het lef om zijn nek uit te steken voor de wijk? Allemaal vragen die wij tijdens het debat aan de orde willen laten komen.

Na een inleiding van Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau gaan professionals uit de wijkaanpak, maatschappelijke organisaties, bestuurders en ondernemers in de aandachtwijken uit het hele land onder leiding van columnist Pieter Hilhorst met elkaar in debat. Opbouwend en als het moet ook kritisch ten aanzien van de afgelopen jaren.

Overige sprekers op 11 april zijn onder andere:

René Scherpenisse, lid van de visitatiecommissie wijkaanpak
Mark Frequin, Directeur-Generaal WWI, Ministerie van BZK
Joke Bakker, voorzitter LSA
Freek Ossel, wethouder Wonen en Wijken gemeente Amsterdam
Heinz Schiller, directeur Stichting Doenja

Meld je hier aan:
http://ymere.online-inschrijven.nl/