Organization:

Bits of freedom

Bits of Freedom is een beweging die privacy en communicatievrijheid in de digitale wereld verdedigt. Zij richt zich hierbij op de beinvloeding van overheidsbeleid en zelfregulering. Zij doet dat door een constructieve lobby te voeren en actieve campagnes te voeren. Twee belangrijke thema’s waar zij op richt, zijn de verzameldrift van de overheid, en een open en voor iedereen toegankelijk internet.

Bits of Freedom zette zich al sinds 2000 in voor de bescherming van digitale burgerrechten, maar in 2006 moest zij de meeste activiteiten opschorten wegens vertrek van de vaste medewerkers en onvoldoende middelen voor een doorstart. Een substantiële basisfinanciering voor een aantal jaren van de Stichting Internet4All stelt Bits of Freedom nu in staat met een nieuwe bezetting haar werkzaamheden voort te zetten.

Bits of Freedom is een transparante organisatie. Binnenkort zijn op deze website ook de statuten, jaarverslagen en andere relevante documenten over Bits of Freedom te lezen.

Contact information

  • Bits of freedom
  • Bedrijvencentrum Westerpark
  • 1051 JL
  • Amsterdam
Works here: