Mar-Ina Uhrig 3834 x 2556 Download

Writing resistance stories at Pièce de Résistance

April-Augustus : Mediamatic en Partizan Publik organiseerden een marktplaats van persoonlijke verzetsverhalen en –objecten: Pièce de Résistance. Gedurende vier maanden vond er een voortdurende toestroom plaats van anekdotes en dingen van verzet. Vanaf de Tweede Wereld Oorlog tot nu, uit binnen- en buitenland. Bezoekers werden onderzoeker en droegen bij met eigen verhalen en objecten.

Where was this made?: