Book: Rob Chrispijn 1 Jan 1999

Champignons in de Jordaan

De paddestoelen van Amsterdam

Dit is de weerslag van vijf jaar onderzoek naar het voorkomen van paddestoelen in Amsterdam en naaste omgeving. In die vijf jaar heeft Rob alle hoofdstedelijke plekken die ook maar even in aanmerking kwamen meermalen bezocht. "Spannend om te doen, maar je raakt er wel lichtelijk gestoord van: op het laatst ga je zelfs op bloembakken letten of je klimt op een muur om een blik te werpen op een treurig binnenplaatsje!"

Enlarge

Kaft Champignons in de Jordaan - Auteur: Rob Chrispijn, 1999. Onderdeel van de Paddestoelen Paradijs Bibliotheek.

Ruim elfhonderd soorten van de vierduizend die in Nederland voorkomen, kun je vinden in en rond Amsterdam. Driehonderd zijn er in het boek opgenomen met een foto of een tekening, een beschrijving en een onderhoudende, vaak anekdotische tekst, voorzien van een verspreidingskaartje.

Het boek bevat veel persoonlijke ervaringen. Daarnaast zijn er bijdragen van medemycologen als John Reijnders, Kees Uljé en Ger van Zanen.