Joachim Meerkerk

Report! Tafel van 5 #1: Play, don't plan

5 uur aan tafel met 5 creatieven om te praten over plannen voor de stad voor de komende 5 jaar. Een kort verslag.

Tijdens de eerste editie van de Tafel van 5 stonden de schaal en de complexiteit van de stad centraal. De steeds weer terugkerende vraag was wat de juiste verhoudingen en allianties zijn om ontwikkelingen in de stad te realiseren. Experimenteren en het loslaten van controle lijken daarbij kernbegrippen: Play, don't plan. Het gaat dan als stad om het scheppen van vrijheden en mogelijkheden waarbinnen bewoners kunnen excelleren. Burgers en ondernemers moeten meer ruimte krijgen om eigenaarschap te tonen. Leiders met visie, die anderen inspireren en kunnen laten spelen, zijn volgens onze gasten belangrijk voor de dynamiek en energie in de stad die passen bij de uitdagingen van de komende jaren. Amsterdam moet een generatieve stad zijn, een campus waar antwoorden worden ontwikkeld die passen bij de specifieke vragen die leven onder de bewoners.

Tafel van 5 #1: Egbert Fransen (Pakhuis de Zwijger)

"We moeten de frustratie over teruglopende subsidies achter ons laten en zoeken naar mogelijkheden in de kunst zelf om zich verder te ontwikkelen. Begin dan met het verbinden van al het aanwezige talent en de ondernemerszin in de stad. Die basis is sterk genoeg."
Liesbeth Jansen, kernlid Stad Forum en voormalig directeur Westergasfabriek

"Sociale media hebben loopholes in het publieke domein gecreëerd waardoor lokale activiteiten globale effecten kunnen hebben. Bouwen aan de stad is het zoeken naar kleine collectieven die kleinschalig werken, maar met een bereik dat daar ver buiten ligt."
Hans Vermeulen, medeoprichter DUS Architects

"Individualisering en fragmentatie hebben de instituties en platformen om samen na te denken over de toekomst van de stad afgebroken. We moeten die grondig herstellen om verdere polarisatie, onverschilligheid en het gebrek aan participatie af te remmen."
Jeroen Slot, adjunct directeur Dienst Onderzoek en Statistiek Gemeente Amsterdam

"Kunstenaars moeten ook in staat zijn om in het creërende proces mensen te betrekken die verder van kunst en cultuur afstaan. Zo geven zij zich rekenschap van de wereld waarin zij zich bevinden en de rol die zij daarin spelen."
Krisztina de Châtel, choreografe en artistiek leider Dansgroep Amsterdam

"Denk in duurzame delta's, waar de stad een knooppunt is waar alles samenkomt. Zo'n netwerk laat zich niet plannen, je moet ruimte geven aan de natuurlijke wrijvingen van alledag om ontwikkelingen te laten ontstaan. Onderzoek en deel dat wat werkt. Zo krijgt de stad een generatief vermogen."
Arjan Postma, research director FreedomLab Future Studies