Genomineerd voor de DOEN Pitch tom'artvark'jaspers

de StraatKunstPrijs

en de bijbehorende mobiele applicatie

Overal en op elk moment meekijken, meepraten, meestemmen en meedoen met de verkiezing voor het beste kunstwerk in de openbare ruimte.

De StraatKunstPrijs is een initiatief dat de betrokkenheid van het brede publiek stimuleert bij kunst in de openbare ruimte van de eigen stad. Met een publieksverkiezing, ondersteund door diverse lokale media en een website, spoort het gewone mensen aan actief te kijken naar kunst in de openbare ruimte. Dit project is al in ontwikkeling en verschillende fondsen en organisaties hebben zich al verbonden aan het project.
Om participatie van een breed publiek op een hoger plan te tillen willen we een mobiele applicatie ontwikkelen waarmee mensen op hun telefoon met één klik meer informatie kunnen oproepen, hun mening kunnen geven, hun stem kunnen uitbrengen of bijvoorbeeld een individuele tour kunnen samenstellen.

Enlarge

Heeft kunst in de openbare ruimte publiciteit nodig? - tom'artvark'jaspers

Deze applicatie beoogt participatie van een breed publiek te stimuleren, door deelname op elk ogenblik en moment mogelijk te maken, mensen uit te nodigen hun mening te geven en te stemmen.
De openbare ruimte is namelijk van iedereen. Toch bepaalt een kleine groep deskundigen voor een heel grote groep eigenaars en gebruikers wat daar voor kunst wordt geplaatst, maar informeert deze mensen nauwelijks. De StraatKunstPrijs draagt bij aan het draagvlak voor kunst in de openbare ruimte en spoort gewone mensen aan bewuster te kijken naar de kunstwerken in hun omgeving, waardoor die kunstwerken beter gaan functioneren, en meer bijdragen aan de kwaliteit van de stedelijke omgeving.

Het project De StraatKunstprijs is gericht op een breed publiek in verschillende steden, dat nu nauwelijks belangstelling heeft voor kunst in de openbare ruimte.

De mobiele applicatie waarvoor we subsidie vragen is bedoeld voor mensen met een zekere interesse in cultuur en interactieve media, en die zich betrokken voelen bij hun stad.

- Gewone mensen worden via hun eigen kanalen en in hun eigen taal aangesproken en geïnformeerd over kunst in de openbare ruimte.
- Gewone mensen worden bij kunst in de openbare ruimte betrokken door hen de mogelijkheid te bieden om zelf hun favoriete kunstwerk aan te dragen, hun mening te geven en hun stem uit te brengen.
- Gewone mensen krijgen de gelegenheid te bepalen wat nou eigenlijk kunst in de openbare ruimte ís - een 'onofficiële laag' parallel aan de officiële kunstwerken-in-opdracht.
- De StraatKunstPrijs legt de basis voor een database van mensen die zich verhouden tot publieke kunstwerken (wat mogelijkheden biedt voor beter beheer, onderhoud, en informatie).
- Het is de start van wat een centrale landelijke portal voor alle kunst in de openbare ruimte kan worden.
- Tenslotte kan deze applicatie in een volgende fase continue ontsluiting van kunstwerken in de openbare ruimte mogelijk maken, en zijn koppelingen met andere programma's en campagnes mogelijk.

Web 2.0 biedt als middel belangrijke mogelijkheden tot interactie en participatie met het brede publiek, juist op het gebied van kunst in de openbare ruimte omdat die openbare ruimte van iedereen is.