Organization:

ETV

ETV.nl realiseert educatieve televisieseries en multimediale oefen- en instructieprogramma's voor laagopgeleiden en laaggeletterden. Met de series en oefenprogramma's kan de doelgroep zelfstandig of begeleid oefenen met basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. De materialen stimuleren en activeren de gebruikers om vaardigheden te verbeteren waardoor leerambities en zelfvertrouwen vergroten. ETV.nl richt zich op roc's en andere onderwijsinstellingen, publieke organisaties, werkgevers en brancheorganisaties.

Contact information

  • ETV
  • Lange Voorhout 9
  • 2514 EA
  • Den Haag
  • NL