Project:

Artillery

Art for a better world

Artillery is an online gallery, brand and an artisitic movement that initiates and promotes engaged art. Artillery firmly believes that we can create a better world through art. We do this by marketing socially engaged art to a broad audience of individuals and corporations and donating the profits to a selection of good causes.

Artillery is an online gallery, brand and an artisitic movement that initiates and promotes engaged art. Artillery firmly believes that we can create a better world through art. We do this by marketing socially engaged art to a broad audience of individuals and corporations and donating the profits to a selection of good causes.
Artillery - Art for a better world. Facebook page.

Enlarge

Artillery, Art for a better world - Boris Thorbecke

Heel simpel. Geen utopisch en onbereikbaar doel maar een iets betere en mooiere wereld door kunst met goede doelen te combineren.

Als kind wou ik al iets doen voor de regenwouden en tegen kernwapens.
Met lede ogen moet ik nog steeds elke dag aanzien hoe de Geert Wilders-en van deze wereld handig hun zwarte kaarten spelen.
ik ben geen Greenpeace bioloog of politiek talent maar kunstenaar en vormgever.
Toch wil ik iets kunnen doen.

Mijn visie is dat kunst en kunstenaars altijd al bezig zijn met de wereld.
Zelfs als het beeld de grootste verschrikkingen toont of totaal minimalistisch is, is het in mijn beleving een geëngageerd uiting.

Anderzijds blijkt kunst nog steeds een elitaire aangelegenheid te zijn die voor de meeste mensen te abstract en onbegrepen blijft.

Het doel wat ik voor ogen heb is om kunstenaars uit te nodigen om kunst te maken voor bepaalde goed doelen. Door een kunstwerk te verbinden aan een goed doel krijgt het zo ook voor een breder publiek een betekenis. En door de opbrengst van de verkoop van deze kunstwerken te doneren aan deze goede doelen krijgt het ook nog eens een duidelijke, platte functie.

'Artillery, Art for a better world' concept in bullets:

 • Kunst krijgt een duidelijke maatschappelijke functie.
 • Kunst als strijdmiddel voor een betere wereld.
 • Kunst verkoop stimuleren door een goed doel te verbinden.
 • Goede doelen steunen door kunst te verbinden.
 • Kunst toegankelijker maken voor een breder publiek.
 • Kunst uit de gallerie halen en op straat en internet brengen.

In principe iedereen.
Hoog en laag opgeleiden.
Rijk en arm.
Jong en oud.
internationaal.

Online is voor Artillery erg belangrijk/essentieel.

 • Artillery verkoopt kunst die digitaal gereproduceerd kan worden (in oplages) en de verkoop hiervan is ook een digitale transactie.
 • Artillery wil zich niet beperken tot kunstenaars uit Nederland maar wil werken met internationale kunstenaars.
 • Artillery richt zich op wereldwijde doelen en moet dus overal de nodige informatie vandaan halen vandaar dat de Artillery online portal is gekoppeld aan social network sites zoals Facebook, Youtube en Flickr.

Audience:

 • Artillery maakt kunst voor een breed publiek begrijpelijk door een direct doel en indirect dus ook betekenis te koppelen aan kunst.

Partnerships:

 • Galleries en kunstenaars kunnen Artillery als online portal gebruiken om hun kunst aan een breed publiek te verkopen.
 • We verbinden galleries en kunstenaars aan goed doelen en presenteren deze combinatie aan ons publiek.

Distribution mechanism:

 • Website, online gallery, social networks en App voor smart phones.

Financieel voordeel/belasting aftrek:

 • Als Artillery een Ambi-status (keurmerk voor goede doelen) kan krijgen dan kunnen particulieren en bedrijven de belasting aftrekken.