Pitch voorstel voor Komjeook? 2

Cool Numismatic Objects

Of hoe kan het Geldmuseum een breed publiek interesseren voor en betrekken bij (een tentoonstelling/museum met) numismatische objecten.

Deze winter wordt in het interactieve en multimediale Geldmuseum in Utrecht een collectietentoonstelling geopend met de honderd meest bijzondere numismatische objecten uit de collectie van het Geldmuseum. Het is voor het eerst in de (korte) bestaansgeschiedenis van het Geldmuseum dat in een tentoonstelling zo uitgebreid wordt stilgestaan bij objecten uit de collectie. Deze tentoonstelling vormt voor het Geldmuseum een mooie aanleiding om een breder publiek te interesseren voor de bijzondere en vaak ook mooie numismatische objecten die zich in de 400.000 objecten tellende collectie van het Geldmuseum bevinden. Hoewel een zeer moeilijk onderwerp - want doorgaans het terrein van wetenschappers, verzamelaars en amateur detectoren - zie ik toch goeie mogelijkheden om een breder publiek te betrekken en enthousiasmeren met de inzet van web 2.0. Dit naast een opvallende campagne in het maandblad Linda Magazine.

Bekijk de Pitch van Cees ten Thije over Cool Numismatic Objects op Kom je ook? 2:

Wat gaan we doen?

Centraal in de tentoonstelling staat het bijzondere verhaal bij het object. De objecten zijn dus niet gekozen om esthetische redenen. Het gaat om het verhaal dat erbij verteld kan worden en de emotie die het object teweegbrengt. Dit kan voor iedereen verschillen. In de tentoonstelling maar ook daarbuiten willen we mensen de gelegenheid geven te reageren op de objecten (bijvoorbeeld op video), hun favoriet te kiezen, de 100 objecten te ranken, maar bovenal hun eigen verhaal/beleving bij het object te vertellen en dit alles te delen met hun sociale netwerken, de bezoekers van het Geldmuseum en van de website van het Geldmuseum en met de mensen van het Geldmuseum. Verder willen wij mensen de mogelijkheid bieden om een eigen product samen te stellen met een afbeelding van een object uit de tentoonstelling. Denk bijvoorbeeld aan producten als: serviezen, stickers, tafel - en bedlinnen, T-shirts, affiches, behang, screensavers, ansichtkaarten, een catalogus of koffietafelboek. Ook willen wij hun eigen slideshows kunnen laten samenstellen van hun meeste favoriete objecten. Dit alles moet men (kunnen) delen met hun vrienden, bezoekers, het Geldmuseum enz.. Ook moeten de afbeeldingen op alle mogelijke manieren moeten kunnen worden getagd. Web 2.0 biedt de mogelijkheden om dit te faciliteren, te verspreiden en voor het bereiken van een kritische massa voor het bestellen en laten produceren van producten.

Dit alles leent zich bovendien ook erg goed voor doorvertaling naar de de gehele collectie van het Geldmuseum en/of naar de collecties van alle Nederlandse musea.

Enlarge

images.jpeg - Muntjurk van ontwerper Maurice Spapens, gefotografeerd door Frans Strous

Ik wil in het algemeen mensen, van jong tot oud, interesseren voor de mooie en bijzondere numismatische collectie van het Geldmuseum, in het bijzonder wil ik hen interesseren voor de tentoonstelling die in de winter wordt geopend.

Iedereen met een (latente) bestelling voor bijzondere onderscheidende objecten en ontwerpen en het verhaal erachter.

De innovatie zit in het gebruik van het internet, sociale media en video voor een als doorgaans stoffig en saai gepercipieerd onderwerp als numismatiek en voor het interesseren, betrekken en bereiken van nieuwe doelgroepen voor dit onderwerp.

De inzet van web 2.0 is belangrijk omdat we verwachten hiermee nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken die niet direct interesse hebben in numismatische objecten. We hopen met de inzet van web 2.0 een verrassingseffect te kunnen genereren en mensen zo te betrekken bij numismatische objecten en ontwerpen en zo onze tentoonstelling te promoten. Web 2.0 is verder belangrijk omdat het simpelweg precies de mogelijkheden biedt die nodig zijn voor dit project: (content) maken, verspreiden en delen of (doelgroepen) betrekken, (laten) reageren, (laten) verspreiden enz.

Ontwikkeling mobiele applicaties en widgets. Meedenken hoe onze wensen het beste te vertalen naar de inzet van web 2.0. Samenwerking met andere musea voor doorvertaling project naar alle Nederlandse musea.