book: Alexander Galloway 1 apr 2004

Protocol

How Control exists after Decentralization

In Protocol, stelt Alexander Galloway dat het grondbeginsel van het Internet controle is, geen vrijheid, en dat de controlerende macht ligt in de technische protocollen die netwerkverbindingen (en afsluitingen) mogelijk maken.

Galloway onderzoekt de macht van het internet door het behandelen van de computer als een tekstueel medium dat is gebaseerd op een technologische taal, code. Hij beweert dat deze code kan worden onderworpen aan hetzelfde soort culturele en literaire analyse als een natuurlijke taal, computer talen hebben ook hun eigen syntaxis, grammatica, gemeenschappen en culturen. In plaats van te vertrouwen op gevestigde theoretische benaderingen, vindt Galloway een vernieuwende manier van schrijven over digitale media, op basis van zijn achtergrond in het programmeren van computers en kritische theorie. Discipline hopping is een noodzaak als het gaat om een ingewikkeld sociaal-technisch onderwerp als protocol, schrijft Galloway in zijn voorwoord.

Galloway begint met het onderzoeken van de types van protocollen die er bestaan, waaronder TCP / IP, DNS, en HTML. Hij gaat vervolgens in op voorbeelden van verzet en subversion-hackers, virussen, Cyberfeminisme, internet kunst-die hij als symbool ziet van de grotere veranderingen die nu plaats vinden binnen de digitale cultuur. Geschreven voor een niet-technische publiek, dient dit boek als een noodzakelijke tegenhanger van de wilde utopische visies over het Internet die zo wijdverspreid waren in de vroege dagen.

Vergroot

Voorkant Protocol -

260

0 262 07247 5

5.1 GAL